Wednesday 8 February 2023

Baner NASTAVA HEMIJE 720x380i

Наставна секција

Хемија је наука која систематски, контролисано и критички испитује структуру, својства и промене супстанци ради развијања теорија којима објашњава својства супстанци, на основу којих се она могу предвидети, као и планирати синтезе нових супстанци (материјала) потребних својстава.  

Улога хемије у савременом друштву јесте да одговара на изазове и развија решења у свету који се интензивно мења, а која се односе на нове материјале, енергију, храну, здравље и климатске промене. 

Учење хемије треба да подстакне радозналост ученика, развије њихов активан однос према окружењу и вештине истраживања, унапреди њихово „хемијско” просуђивање, допринесе схватању улоге хемије у друштву, њених могућности и ограничења, припреми ученике на одлуке и изборе у приватном, професионалном и друштвеном животу.

Наставна секција Српског хемијског друштва својим активностима тежи да унапреди и осавремени процесе учења хемије. У том цуљу Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању. Више о тој иницијативи прочитајте ОВДЕ.


За сва питања и вези наставе хемије, као што су помоћ у припреми часова, недоумице, литература и сл, наставници се могу обратити на адресу електронске поште: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


У наставку се налази списак интернет страница на којима се могу пронаћи корисне информације везане за наставу хемије у основним и средњим школама:

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ, ПЛАНОВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
https://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici/

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ 
https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/ 

СТАНДАРДИ У ОБРАЗОВАЊУ
https://ceo.edu.rs/стандарди-у-образовању

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ, ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, ТЕСТИРАЊА 
https://ceo.edu.rs/завршни-испит-у-основном-образовању/

ЗАВРШНИ ИСПИТ И МАТУРСКИ ИСПИТ У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ
https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/ 

ВЕЛИКА МАТУРА
https://matura.edu.rs/ 

ПИСА ИСТРАЖИВАЊА
https://pisa.rs/ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
https://zuov.gov.rs/strucno-usavrsavanje-i-napredovanje/ 

ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ 
http://www.mojahemija.org/   

ВЕСТИ ИЗ НАСТАВЕ - ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД
http://hp.ratkovicdesign.net/home.htm  

 

Вести : : News