Besplatna radionica „How to Tame Your Supervisor?

Klub mladih hemičara zajedno sa Chem2Change organizacijom (društvo za hemiju i zaštitu životne sredine) Vas poziva da učestvujete u onlajn radionici namenjenoj mladim naučnicima. Onlajn radionicu pod nazivom „How to Tame Your Supervisor?“ će voditi profesorka Elspet Garman, sa Univerziteta u Oksfordu.

Ova besplatna radionica „How to Tame Your Supervisor?“ je namenjena prevazilaženju problema u komunikaciji između studenata i mentora. Radionica obuhvata diskusiju i Q&A sesiju koja će Vam pomoći da uspostavite što bolju komunikaciju i saradnju sa mentorom. Dodatno, prof. Garman će predložiti različite strategije koje mogu biti od pomoći u postizanju ovog cilja.

Prof. Elspet Garman je počasna profesorka molekularne biofizike na Univerzitetu u Oksfordu. Njena oblast istraživanja je usmerena na usavršavanju metoda za strukturnu biologiju, sa akcentom na identifikaciju metala u proteinima primenom rendgenske emisije indukovane česticama (eng. Particleinduced Xray emission – PIXE), optimizacijom kriohlađenjem kristala i ispitivanjem oštećenja radijacije tokom eksperimenata rendgenostrukturne analize, kao i pronalaskom novih metoda za ublažavanje štetnih efekata. Tokom dugogodišnje karijere, prof. Garman sa velikim uživanjem posećuje konferencije mladih hemičara, i održala je više od 110 predavanja na kristalografskim radionicama i školama širom sveta.

Onlajn radionica za mlade naučnike „How to Tame Your Supervisor?“ će se održati 6. juna 2024. godine u 12 časova na Zoom platformi. Registracija je besplatna.

Ova radionica je namenjena studentima koji su na kraju svojih osnovnih i master studija, studentima doktorskih studija i postdoktorandima koji žele da poboljšaju odnos i komunikaciju sa mentorom.

Ukoliko želite da učestvujete u ovoj radionici, neophodno je da se registrujete preko QR koda sa flajera ili putem linka https://chem2change.ticketbud.com/how-to-tame-your-supervisor-june2024.

Registracija je otvorena do 30. maja 2024. godine.

Srdačno,

Chem2Change tim i Klub mladih hemičara Srbije

Scroll to Top