Svečana skupština 2023

Svečana skupština održana 18. decembra 2023. godine u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti prema programu:

Scroll to Top