Seminari za nastavnike

Za period 2022-2025. SHD je akreditovao dva SEMINARA:

1. NASTAVA/UČENJE HEMIJE I PROVERAVANJE POSTIGNUĆA NA DALJINU
Više informacija o seminaru možete pronaći u Katalogu seminara na sledećem linku

2. HEMIJA PLUS: HEMIJSKI IZAZOVI ZA UČENIKE IZUZETNIH SPOSOBNOSTI
Više informacija o seminaru možete pronaći u Katalogu seminara na sledećem linku

Scroll to Top