Семинари за наставнике

За период 2022-2025. СХД је акредитовао два СЕМИНАРА:

1. НАСТАВА/УЧЕЊЕ ХЕМИЈЕ И ПРОВЕРАВАЊЕ ПОСТИГНУЋА НА ДАЉИНУ
Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку

2. ХЕМИЈА ПЛУС: ХЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ
Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку

Scroll to Top