Sekcija za keramiku – Poziv za predavanje

Pozivamo vas da 16. aprila 2024. godine u 12 h prisustvujete predavanju dr Miloša Ognjanovića, višeg naučnog saradnika Instituta za nuklearne nauke „Vinča“- Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju- Univerzitet u Beogradu, pod nazivom „Engineering iron oxide nanoparticles for magnetic hyperthermia in cancer treatment and biosensing applications„.

Predavanje će se održati u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Scroll to Top