Program Devetog regionalnog simpozijuma o elektrohemiji Jugoistočne Evrope ( RSE-SEE9)

Program Devetog regionalnog simpozijuma o elektrohemiji Jugoistočne Evrope ( RSE-SEE9) i satelitskog studentskog regionalnog simpozijuma o elektrohemiji ( SSRSE) kao i lista RSE-SEE9 postera dostupni su na veb stranici konferencije:

Lista RSE-SEE9 postera:

https://aseee.eu/index.php/rsesee9-program/rsesee9-list-of-posters

Očekujemo vas u Novom Sadu od 3. do 7. juna, u zgradi Rektorata!

prof. dr Branimir Grgur, predsednik naučnog odbora RSE-SEE9
prof. dr Igor Pašti, predsednik organizacionog odbora RSE-SEE9

Scroll to Top