Prof. dr Slavica Ražić izabrana za Titularnog člana Analitičke sekcije Unije za čistu i primenjenu hemiju

Dr Slavica Ražić, redovni profesor na Katedri za analitičku hemiju Farmaceutskog fakulteta i predsednik Sekcije za analitičku hemiju SHD-a, izabrana je za Titularnog člana Analitičke sekcije Unije za čistu i primenjenu hemiju (Titular Member of ACD-IUPAC) za period 2024-2025. Za tu kategoriju članstva se nominuju samo kandidati koji su bili lideri drugih međunarodnih naučnih tela, a Slavica Ražić je bila predsednik Analitičke sekcije Evropskog hemijskog društva (DAC-EuChemS) u periodu 2017-2022. Trenutno je član predsedništva EuChemS-a (https://www.euchems.eu/about-us/executive-board/) i DAC-EuChemS-a (https://www.euchems.eu/divisions/analytical-chemistry/).

Scroll to Top