Проф. др Славица Ражић изабрана за Титуларног члана Аналитичке секције Уније за чисту и примењену хемију

Др Славица Ражић, редовни професор на Катедри за аналитичку хемију Фармацеутског факултета и председник Секције за аналитичку хемију СХД-а, изабрана је за Титуларног члана Аналитичке секције Уније за чисту и примењену хемију (Titular Member of ACD-IUPAC) за период 2024-2025. За ту категорију чланства се номинују само кандидати који су били лидери других међународних научних тела, а Славица Ражић је била председник Аналитичке секције Европског хемијског друштва (DAC-EuChemS) у периоду 2017-2022. Тренутно је члан председништва EuChemS-a (https://www.euchems.eu/about-us/executive-board/) и DAC-EuChemS-a (https://www.euchems.eu/divisions/analytical-chemistry/).

Scroll to Top