Poziv na predavanje i sastanak Elektrohemijske sekcije SHD

Sastanak Elektrohemijskih sekcija SHD i Društva fizikohemičara Srbije će se održati u utorak 26. 12. 23. sa početkom u 13 časova, u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Tom prilikom, predavanje sa temom „Neophodnost bifunkcionalne katalize u elektrohemijskim sistemima za konverziju/skladištenje energije“ održaće dr Biljana Šljukić Paunković, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu.

Pored navedenog, razmotriće se izbor predavača po pozivu kao predstavnika Srbije na predstojećem skupu RSE-SEE9

  • Predloge možete poslati na adresu rse-see9@aseee.eu do 24. 12. 23. imajući u vidu kriterijume poput aktuelnosti teme istraživanja, kvaliteta naučnih rezultata i istaknutosti načina prezentacije predavača.

Skupu će prethoditi Satelitski studentski simpozijum 2. juna (SSRSE ) i predviđeno je da ovaj deo konferencije otvori jedan Masterclass koji bi održao neko od elektrohemičara iz Srbije, a koji ne bi trebalo da bude orijentisan samo ka rezultatima naučnog rada predavača već da na zanimljiv i prilagođen način približi učesnicima neku od oblasti/metoda elektrohemije.

  • Predloge za predavača koji bi održao Masterclass, kao i temu istog poslati takođe na rse-see9@aseee.eu do 24. 12. 23. godine.
    Svi predlozi biće razmotreni od strane predsednika naučnog i organizacionog odbora RSE-SEE9.
Scroll to Top