Poziv na predavanje i sastanak Sekcije za molekularne nauke o hrani

Sastanak Sekcije za molekularne nauke o hrani održaće se u četvrtak, 22. februara,
sa početkom u 14 časova, u Sali za sednice Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 12-16, prvi sprat).

Tom prilikom, prof. dr Jelena Trifković, redovna profesorka Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta, održaće predavanje pod naslovom: „Hemometrija bez jednačina: primena statističkih alata u hemiji hrane

Scroll to Top