Kragujevac

Predsednik: Dr Biljana Glišić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Sekretar: Dr Marija Ristić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Podružnica SHD-a u Kragujevcu obnovljena je 14. decembra 2022. godine, održavanjem Osnivačke skupštine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Članovi Predsedništva i Nadzornog odbora su:

Predsedništvo:
1.      Dr Biljana Glišić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu – predsednik podružnice
2.      Dr Marija Ristić, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu – sekretar podružnice
3.      Dr Ivan Damljanović, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu – predsednik nastavne sekcije

Nadzorni odbor:
1.      Dr Darko Ašanin, naučni saradnik, Institut za informacione tehnologije Kragujevac, Univerzitet u Kragujevcu
2.      Dr Marina Kostić, viši naučni saradnik, Institut za informacione tehnologije Kragujevac, Univerzitet u Kragujevcu
3.      Dr Maja Đukić, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Članovi podružnice su nastavnici, saradnici i istraživači sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Instituta za informacione tehnologije Kragujevac i Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao i nastavnici srednjih škola sa teritorije grada Kragujevca. Oblasti istraživanja članova Podružnice su koordinaciona, bioneorganska, organska, analitička, teorijska hemija, hemija prirodnih proizvoda, biohemija i nastava hemije. Članovi podružnice su učesnici projekata Fonda za nauku Republike Srbije, bilateralnih projekata i međunarodnih projekata.

Scroll to Top