Крагујевац

Председник: Др Биљана Глишић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Секретар: Др Марија Ристић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Подружница СХД-а у Крагујевцу обновљена је 14. децембра 2022. године, одржавањем Оснивачке скупштине на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. Чланови Председништва и Надзорног одбора су:

Председништво:
1.      Др Биљана Глишић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу – председник подружнице
2.      Др Марија Ристић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу – секретар подружнице
3.      Др Иван Дамљановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу – председник наставне секције

Надзорни одбор:
1.      Др Дарко Ашанин, научни сарадник, Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу
2.      Др Марина Костић, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу
3.      Др Маја Ђукић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Чланови подружнице су наставници, сарадници и истраживачи са Природно-математичког факултета, Института за информационе технологије Крагујевац и Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, као и наставници средњих школа са територије града Крагујевца. Области истраживања чланова Подружнице су координациона, бионеорганска, органска, аналитичка, теоријска хемија, хемија природних производа, биохемија и настава хемије. Чланови подружнице су учесници пројеката Фонда за науку Републике Србије, билатералних пројеката и међународних пројеката.

Scroll to Top