Objavljena Šangajska lista po naučnim oblastima za 2023. godinu

Na upravo objavljenoj Šangajskoj listi po naučnim oblastima (Global Ranking of Academic Subjects 2023) Univerzitet u Beogradu (UB) se plasirao u 13 od 55 naučnih polja. Najbolji rezultat, visoko 40. mesto, UB je ostvario u oblasti „Nauka o tekstilu i tekstilnom inženjerstvu“. Najveći doprinos za ovako izuzetno dobar plasman UB u ovoj disciplini dali su nastavnici i istraživači sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta, zatim Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Fizičkog fakulteta. Najuticajniji istraživač u ovoj oblasti je dugogodišnji član Srpskog hemijskog društva redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, dr Mirjana Kostić.

Scroll to Top