Godišnja skupština 2023

Godišnja skupština Srpskog hemijskog društva održana je 11. aprila 2023. u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predsednik Društva prof. dr Dušan Sladić otvorio je Skupštinu nakon čega je prof. dr Jasna Adamov održala predavanje pod nazivom „Precizna upotreba hemijskog jezika – nedoumice i najčešće greškeˮ

Sekretar Društva, dr Aleksandra Dapčević, ukratko je podsetila na najznačajnije aktivnosti Društva koje su se održale od prethodne godišnje skupštine. najavio aktivnosti u sledećoj godini. Potom je prof. dr Dušan Sladić detaljno predstavio finansijski izveštaj za 2022. godinu, a prof. dr Tatjana Verbić je podnela izveštaj Nadzornog odbora. Na kraju je Predsednik Društva uputio u plan aktivnosti planiranih u 2023. godini, kao i finansijski plan za 2023.

Scroll to Top