Festival hemije 2024.

Klub mladih hemičara Srbije u saradnji sa Američkim hemijskim društvom, organizuje Festival hemije 2024. na dve lokacije:

  • u Beogradu (Hemijski fakultet – Univerzitet u Beogradu) i
  • u Novom Sadu (Prirodno-matematički fakultet – Univerzitet u Novom Sadu.).

Festival će se održati 16. marta 2024. godine od 10 do 16 časova.

Cilj Festivala je promocija nauke među mladima i podsticanje mladih da se zainteresuju za hemijske nauke. Na Festivalu će biti predstavljene demonstracije prilagođene učenicima osnovnih i srednjih škola.

Nastavnici koji su zainteresovani da zajedno sa svojim učenicima posete Festival hemije 2024. treba da popune Upitnik zbog ograničenog broja poseta.

Scroll to Top