Envirochem

9. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine Envirochem 2023 održan je u Kladovu od 4. do 7. juna 2023. godine u organizaciji Sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva.

Više informacija na envirochem.rs

Scroll to Top