XXII EuroFoodChem

EuroFoodChem kongres će se održati u Beogradu od 14. do 16. juna 2023. godine
u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Organizatori kongresa su Sekcija za hemiju hrane EuChemS i Spsko hemijsko društvo, uz podršku Srpske akademije nauka i umetnosti.

Detaljnije informacije mogu se pronaći sajtu konferencije: https://xxiieurofoodchem.com, uključujući uputstvo za podnošenje apstrakata za usmene, flash ili posterske prezentacije: https://xxiieurofoodchem.com/instructions-for-abstract/

Važni datumi:

  • Rok za prijavu radova za usmene prezentacije: 15. februar 2023.
  • Rok za prijavu radova za posterske prezentacije: 15. mart 2023.
  • Informacija o prihvatanju radova: 1. april 2023.
  • Rok za plaćanje rane kotizacija 15. april 2023.
  • Rok za plaćanje kasne kotizacije: 1. jun 2023.
Scroll to Top