Одржан Управни одбор СХД

У понедељак, 30. октобра 2023. године, одржано је редовно заседање Управног одбора СХД. Састанку је присуствовало 25 чланова УО. Донете су одлуке о предстојећим манифестацијама, као и одлуке о добитницима јавних признања СХД. Поднети су извештаји о раду СХД-ХДВ, подружница и секција, о финансијама Друштва, као и о публикацијама. Донета је одлука да новчане награде за најбоље дипломиране студенте у 2023. години и чланарине и претплате на ЈСЦС и ХП у 2024.години остану непромењене. Усвојена су 4 нова правилника и то: Правилник о оснивању и раду секција СХД, Правилник о наградама и јавним признањима, Правилник о оснивању и раду подружница СХД, и Правилник о такмичењима.

Scroll to Top