Изборна скупштина 2022

Годишња изборна скупштина Српског хемијског друштва је одржана 8. априла 2022. године са почетком у 15.00 х у Свечаној сали ТМФ, Карнегијева 4, Београд.

Током седнице Скупштине одржано је предавање
проф. др Снежане Зарић
редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду
Нековалентне интеракције π-система

ДНЕВНИ РЕД:

 • Уводна реч председника Друштва
 • Избор Кандидационе комисије за избор потпредседника и секретара Друштва
 • Извештај секретара о раду Друштва у 2021.години
 • Финансијски извештај за 2021.годину
 • Извештај Надзорног одбора за 2021.годину
 • Дискусија о извештајима
 • План рада за 2022.годину
 • Финансијски план за 2022.годину
 • Предлог Кандидационе комисије
 • Избор потпредседника и секретара Друштва
 • Разно
Scroll to Top