Девета конференција младих хемичара Србије

Девета конференција младих хемичара Србије је одржана у суботу, 4. новембра 2023. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду. На конференцији је презентовано 12 усмених и 127 постерских саопштења.

Пленарно предавање је одржала Гордана Крстић са Хемијског факултета Универзитета у Београду под називом „Determining the structure of natural products using NMR spectroscopy – is it enough or not?” док су три предавања по позиву одржали: Јелена Лазић „From waste streams to biotherapeutics: making a connection using bacteria”, Ален Албрехт „Towards future food supplement ingredients: chemical modification of natural antioxidants”, и „Polyphenols as modulators of prostaglandin E2 and thromboxane A”.

Награду за најбоље усмено саопштење добио је Андрија Вуков Природно-математичког факултета у Новом Саду за рад под називом „Hydration properties of the antidiabetic drug metformin in the presence of selected artificial sweeteners” док је награду за најбоље постерско саопштење добила Марта Косановић са Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду за рад под називом „Ru(II)-1-napthylhydrazine complex: synthesis and interaction with human serum albumin”.

Слике са конференције

Књига апстраката

Scroll to Top