Чланарине

Чланарине

Годишња чланарина, укључујући и претплату на Хемијски преглед, износи:

 • 2.500,00 динара
 • 1.400,00 динара за наставнике основних и средњих школа
 • 1.200,00 динара за студенте основних и мастер студија¹ и пензионере (уз доказ о статусу)
 • 70,00 € за чланове из иностранства²
 • за ученике средњих школа (уз доказ о статусу) чланство је бесплатно

¹студенти докторских студија плаћају пуну чланарину
²за држављане Републике Српске чланарина износи 2.500,00 динара уколико је уплаћују у динарима, кроз платни систем Србије, или 21,00 € у случају девизне уплате.

Уплата чланарине за чланове Друштва

Инструкције за уплату преко поште/банке (уплату врши физичко лице):

Уплатилац: Име, презиме, адреса
Сврха уплате: Чланарина за 20_ _ (навести годину за коју се уплаћује чланарина) и евиденциони број*
Прималац: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4, Београд
Рачун: 205-13815-62

*Евиденциони број је број чланске карте који можете пронаћи овде или затражити од Канцеларије Друштва (office@shd.org.rs).

Инструкције за уплату преко институције (уплату врши правно лице): Захтев за издавање е-фактуре послати Канцеларији СХД на office@shd.org.rs

Уколико је дошло до промене било ког Вашег податка (адреса, звање, радно место…) молимо Вас да поново попуните ПРИСТУПНИЦУ-ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ.

Уплата чланарине за нове чланове Друштва

Да бисте постали члан Друштва, први корак је попуњавање ПРИСТУПНИЦЕ – ЕВИДЕНЦИОНОГ ЛИСТА.

Други корак је уплата чланарине.

Инструкције за уплату преко поште/банке (уплату врши физичко лице):

Уплатилац: Име, презиме, адреса
Сврха уплате: Чланарина за 20_ _ (навести годину за коју се уплаћује чланарина)
Прималац: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4, Београд
Рачун: 205-13815-62

Инструкције за уплату преко институције (уплату врши правно лице): Захтев за издавање е-фактуре послати Канцеларији СХД на office@shd.org.rs

Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине. Чланови који уплату чланарине изврше пре 1. августа добијају одштампану чланску карту за текућу годину. За чланове који уплату изврше након 1. августа, своју чланску карту добијају у наредној години.

Претплате

Годишња претплата за Хемијски преглед  

 • за чланове Друштва – у оквиру чланарине
 • за школе и остале институције 5.000,00 динара
 • за претплатнике из иностранства 70,00 €

Инструкције за уплату преко поште/банке (уплату врши физичко лице):

Уплатилац: Име, презиме, адреса
Сврха уплате: Претплата за ХП за 20_ _ (навести годину за коју се уплаћује чланарина)
Прималац: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4, Београд
Рачун: 205-13815-62

Инструкције за уплату преко институције (уплату врши правно лице): Захтев за издавање е-фактуре послати Канцеларији СХД на office@shd.org.rs

Претплатници добијају часопис од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате.

Годишња претплата за Journal of the Serbian Chemical Society 

 • 3.500,00 динара за чланове Друштва
 • 1.500,00 динара за чланове студенте основних  и мастер студија и пензионере (уз потврду о статусу)
 • 22.500,00 динара за институције
 • 70,00 € за чланове из иностранства (информације се налазе овде)
 • 210,00 € за институције из иностранства (информације сe налазе овде)

Инструкције за уплату преко поште/банке (уплату врши физичко лице):

Уплатилац: Име, презиме, адреса
Сврха уплате: Претплата за JSCS за 20_ _ (навести годину за коју се уплаћује чланарина)
Прималац: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4, Београд
Рачун: 205-13815-62

Инструкције за уплату преко институције (уплату врши правно лице): Захтев за издавање е-фактуре послати Канцеларији СХД на office@shd.org.rs

Претплатници добијају часопис од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате.

Scroll to Top