ponedeljak 23 april 2018
  • Нови Сад : : Novi Sad Кликни на слику да сазнаш више
  • Универзитет у Новом Саду University of Novi Sad
  • Петроварадин Petrovaradin
  • Европска престоница културе 2021. European Capital of Culture 2021

Почетна страница

Упутсво за ауторе 

Пријава

Друштвене активности

eng


55. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

 

Упутство за ауторе

преузмите Упутство као image001 pdf документ

OnLine формулар за пријаву и слање радова >


Молимо Вас да, уколико пријављени рад проистиче из истраживања на пројекту које финансира Министарство просвете и науке, то обавезно назначите у Кратком изводу и Тексту рада у целини.

1.   Кратак извод (КИ) рада на српском и енглеском језику, написати према следећем упутству

Формат текста:           MS Word 365 и старији (*.docx; *.doc) или Rich text format (*.rtf); Фонт: Calibri

Име документа:        Prezime prvog autora-Prve dve reči naslova rada_KI 
(под првим аутором се подразумева аутор који подноси пријаву)
(нпр: Kiš-Analiza uzoraka_KI.doc -преузмите образац за писање >)

Формат странице:     А4 (210×297 mm), Размак између редова (Line spacing): једноструки (single) Маргине: лева (left) 2.0 cm, десна (right) 6.0 cm, горња (top) 2.0 cm, доња (bottom) 8.0 cm

Наслов: 11 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)

Празан ред: 10 pt

Име, Средње слово, Презиме аутора: 10 pt., централно равнање (Alignment centered)*,

један аутор мора бити подвучен као аутор који ће презентовати рад

(нпр:Milena M. Milenković, Petаr Petrović*, ...)

Институције: *10 pt., italic, централно равнање (Alignment centered),

Различите адресе аутора означите звездицом, нпр:

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, *IHTM-CEH, Njegoševa 12, Beograd

Празан ред: 10 pt

Текст извода: 10 pt., потпуно равнање (Alignment justified);

Празан ред: 10 pt


Након завршеног извода на српском језику наставити са изводом на енглеском језику који се пише на исти начин као и извод на српском језику. Укупна дужина оба извода заједно, укључујући наслове, имена аутора и имена институција може бити максимално 1 страница и мора се уклопити у горе наведене маргине. Оба извода се шаљу као један документ.

Као опцију, аутори могу доставити и

2.   Текст рада у целини (ТР) обима најмање 4 странице, на енглеском (или српском језику), написан према следећем упутству:

Формат текста:           MS Word 365 и старији (*.docx; *.doc) или Rich text format (*.rtf); Фонт: Calibri

Име документа:        Prezime prvog autora-Prve dve reči naslova rada_TR 
(под првим аутором се подразумева аутор који подноси пријаву)
(нпр:
Kiš-Analiza uzoraka_TR.doc - преузмите образац за писање >)

Формат странице:     А4 (210×297 mm), Размак између редова (Line spacing): једноструки (single)

Маргине:                        лева (left) 2.0 cm, десна (right) 1.5 cm, горња (top) 2.0 cm, доња (bottom) 1.5 cm

Наслов: 12 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)

Празан ред: 11 pt

Имена аутора: 11 pt., централно равнање (Alignment centered) ,

један аутор мора бити подвучен као аутор који ће презентовати рад

(нпр:Milena M. Milenković, Petаr Petrović*, ...)

Празан ред: 11 pt

Институције: 11 pt., italic, централно равнање (Alignment centered)

Различите адресе аутора означите звездицом, нпр:

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, *IHTM-CEH, Njegoševa 12, Beograd

Празан ред: 11 pt

Текст рада: 11 pt., потпуно равнање (Alignment justified) –Увод, Резултати и дискусија, Закључак

Празан ред: 11 pt

Захвалница: (опција): 11 pt., italic,  потпуно равнање (Alignment justified)

Празан ред: 11 pt

Наслов на српском (односно енглеском, ако је цео рад написан на српском) језику:

12 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)

Празан ред: 11 pt

Извод рада на српском (односно енглеском, ако је цео рад написан на српском) језику (до ½ странице):

11 pt., italic, потпуно равнање (Alignment justified)

Празан ред: 11 pt

Литература:

11 pt., са редним бројем испред – према упутству за ауторе часописа J. Serb. Chem. Soc: (www.shd.org.rs/JSCS/)

1.A. Autor, B. Autor, Časopis, Vol. (godina) stranica.

Наслови слика:                 11 pt., italic, центрирано испод слике

Наслови табела:              11 pt., italic, центрирано изнад табеле

Референце у тексту:     као и остали текст, superscript1

Слике:                               за цртање слика не користити могућности MS Word-a (Drawing, Text Box...), већ их цртати у посебним графичким програмима и унети (Paste) у текст извода, прихватљиви су формати TIF, GIF, JPG, BMP, WMF i CDR.

* Припадност аутора институцији означавати звездицом, и то: Аутор(и) из прве (једине) институције - без ознаке, аутори из друге институције - једна звездица*, аутори из треће институције - две звездице**, и тако редом.


Преузмите: Образац за писање Кратког извода > : : Образац за писање Рада у целини >
Молимо Вас да их користите при писању рукописа!