Thursday 12 December 2019
 • 2019 5. децембар
 • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
 • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
 • 2019. 24. и 25. април
 • Актуелни догађаји Current events

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва ће се одржати у среду, 7. 11. 2018. године у 14.00 часова, Свечана сала ТМФ, Карнегијева 4, Београд.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Рад Друштва у 2018.години- извештај председника, потпредседника и секретара
 2. Пошта и пријем нових чланова
 3. Манифестације Друштва (одржане и предстојеће)
 4. Предлози Комисије за јавна признања СХД
 5. Извештај о раду СХД-Хемијског друштва Војводине
 6. Извештаји о раду подружница и секција Друштва
 7. Публикације Друштва
 8. Финансије Друштва
 9. Одлука о висини новчане награде за најбоље дипломиране студенте у 2018.г. и одлука о висини чланарине и претплате на JSCS и ХП у 2019.г.
 10. Разно

 

Вести : : News