Monday 6 July 2020

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва ће се одржати у среду, 7. 11. 2018. године у 14.00 часова, Свечана сала ТМФ, Карнегијева 4, Београд.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Рад Друштва у 2018.години- извештај председника, потпредседника и секретара
  2. Пошта и пријем нових чланова
  3. Манифестације Друштва (одржане и предстојеће)
  4. Предлози Комисије за јавна признања СХД
  5. Извештај о раду СХД-Хемијског друштва Војводине
  6. Извештаји о раду подружница и секција Друштва
  7. Публикације Друштва
  8. Финансије Друштва
  9. Одлука о висини новчане награде за најбоље дипломиране студенте у 2018.г. и одлука о висини чланарине и претплате на JSCS и ХП у 2019.г.
  10. Разно

 

Вести : : News