Saturday 3 December 2022

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва ће се одржати у уторак, 19. 11. 2019. године у 15.00 часова, Свечана сала ТМФ, Карнегијева 4, Београд.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Рад Друштва у 2019. години - извештај председника, потпредседника и секретара
  2. Пошта и пријем нових чланова
  3. Манифестације Друштва (одржане и предстојеће)
  4. Предлози Комисије за јавна признања СХД
  5. Извештај о раду СХД - Хемијског друштва Војводине
  6. Извештаји о раду подружница и секција Друштва
  7. Публикације Друштва
  8. Финансије Друштва
  9. Одлука о висини новчане награде за најбоље дипломиране студенте у 2019. и одлука о висини чланарине и претплате на JSCS и ХП у 2020. години
  10. Разно

 


 

Running Sneakers Store | Releases Nike Shoes

Вести : : News