Wednesday 8 February 2023

40 godina sekcija latSekcija za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva ove godine obeležava 40 godina postojanja. Kako je ovo važan jubilej, a problemi vezani za životnu sredinu deluju aktuelnije nego ikad, želimo da obeležimo 40 godina na poseban način. Stoga Sekcija pokreće ciklus predavanja iz oblasti životne sredine koji će uključiti vodeće stručnjake iz svih univerzitetskih centara u našoj zemlji.

Želja nam je da obeležavanje godišnjice osnivanja Sekcije dodatno poveže i produbi saradnju među njenim članovima, univerzitetskim centrima i svim kolegama koje životna sredina zanima i koji žele da doprinesu njenoj zaštiti. Sekcija je zahvalna univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu koji su se odazvali našem pozivu da organizuju predavanja koja će biti organizovana u hibridnoj formi, tako da će ih putem interneta pratiti svi koji su zainteresovani bez obzira na mesto u kome se nalaze.


Petaesto predavanje u ciklusu biće održano 20. decembra 2022. sa početkom u 13 h, Konferencijska sala VIDIS centra, Institut „Vinča“, Beograd 

md 300x300Dr Miloš Davidović, naučni saradnik
Institut Vinča Univerziteta u Beogradu
Merenje atmosferskih aerosola u životnoj sredini korišćenjem optičke metode i metode zasnovane na električnoj pokretljivosti: teorijske osnove i iskustva iz kampanja u Beogradu i Novom Sadu

Predavanje je moguće pratiti i online shorturl.at/cxSYZ

Izvod predavanja

 


Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu је u sredu 14. 12. 2022. u 12:00 h održano predavanje:

Andjelkovic

 

Prof. dr Tatjana Anđelković
Prirodno-matematički fakulteta u Nišu
Površinske vode slatine – fizičko-hemijski procesi koji ih određuju

 

Izvod predavanja

 


U petak 9. decembra 2022. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu održano je predavanje:

Kostic Kokic

Dr Ivana Kostić Kokić, naučni saradnik

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu
Površinske vode slatine
fizičko-hemijski procesi koji ih određuju

 

Izvod predavanja

 


Dvanaesto predavanje u ciklusu:

download

 

Dr Jelena Katanić Stanković, viši naučni saradnik
Institut za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu
Pesticidi u lekovitim biljkama

Predavanje je održano onlajn, 2. decembra 2022, sa početkom u 10.00 h

Izvod predavanja i biografija predavača

 


Novo predavanje u ciklusu održano je 25. novembra 2022. u 12.00 časova u sali 1/II Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Beskoski

 

Dr Vladimir Beškoski, redovni profesor
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Perfluorovana jedinjenja:
od ekološkog izazova do ekološkog rešenja

Izvod predavanja i biografija predavača

 


Deseto predavanje u ciklusu održano je 21. novembra 2022. godine u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, sa početkom u 13.15 časova.

Dmiktrasinovic

 

MSc Sonja Dmitrašinović
Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Čestično zagađenje ambijentalnog vazduha u Novom Sadu pre i u toku vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19

Izvod predavanja i biografija predavača

 


Tokom osmog skup u ciklusu, održanog 8. novembra 2022. u 12.00 časova u Svečanoj sali Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, održana su dva predavanja:

SandraDr Sandra Stamenković Stojanović, docent
Mikrobiološki preparati: dobijanje i primena u očuvanju životne sredine

Izvod predavanja

 

i

Dragan TroterDr Dragan Troter, istraživač saradnik
Eutektički rastvarači u proizvodnji biodizela: nove mogućnosti u polju „zelenih“ tehnologija za očuvanje životne sredine

Izvod predavanja

 


Sedmo predavanje u ciklusu je održano je 4. novembra 2022. u 11. časova
Sala 14/V, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

MaleticProf. Dr Snežana Maletić
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Remedijacija zagađenih lokaliteta

Izvod predavanja i Biografija predavača

 

Linkovi društvenih mreža
Sajt: https://www.dh.uns.ac.rs
FB :https://www.facebook.com/DHBZZS/
Instagram:https://www.instagram.com/pmf_dhbhzzs/
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/dhbzzs-pmf-ns-74811615b/


 Šesto predavanje u ciklusu održano je 21. oktobra 2022. 

Sala 1/II, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

KerkezProf. dr Đurđa Kerkez, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nove perspektive u upravljanju otpadnim vodama

Izvod predavanja i Biografija predavača

 

Linkovi društvenih mreža
Sajt: https://www.dh.uns.ac.rs
FB :https://www.facebook.com/DHBZZS/
Instagram:https://www.instagram.com/pmf_dhbhzzs/
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/dhbzzs-pmf-ns-74811615b/


Peto predavanje u ciklusu održano je 5. jula 2022. u 14.00 časova
u Sali za sednice Hemijskog fakultetaUniverziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16:

Picture2Prof. dr Ivana Ivančev-Tumbas, Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu, 
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monolog jednog hemičara- kako do zdrave i bezbedne vode?

Predavanje je moguće pratiti onlajn, na adresi: https://tinyurl.com/5x8ymf66

Za hemiju se u javnosti obično vezuje zagađenje, ali Monolog jednog hemičara  će predstaviti ključnu ulogu hemije u uklanjanju zagađenja iz vode. Šta sve ima u vodi? Kako je zaštititi? Kako je preraditi? Odgovori će biti ilustrovani primerima sopstvenih laboratorijskih rezultata u uklanjanju organskih mikropolutanata iz vode. Pored toga,  Monolog   će ukazati na neophodnost povezivanja hemije i drugih disciplina u pronalaženju i realizaciji uspešnih rešenja, za šta je potrebna kvalitetna komunikacija svih relevantnih aktera u društvu, uključujući i širu javnost.

Linkovi društvenih mreža
Sajt: https://www.dh.uns.ac.rs
FB : https://www.facebook.com/DHBZZS/
Instagram: https://www.instagram.com/pmf_dhbhzzs/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dhbzzs-pmf-ns-74811615b/


Četvrto predavanje u ciklusu održano je 20. juna 2022.:

Dr Maja Đukić, naučni saradnik na Institutu za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Zaštita životne sredine u srcu Srbije – od LEAP-a do reciklomata

U srcu Srbije, na području Šumadije i grada Kragujevca, zaštita životne sredine je aktuelna tema na kojoj se svakodnevno radi već deceniju i duže. U želji da se reše problemi, izrađen je Lokalni ekološki akcioni plan za period od 2010 - 2014. godine. Reciklomat – pametna mašina za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada prvi put je postavljen jula 2020. godine. Cilj ove prezentacije je prikaz dobre prakse, tj. šta je urađeno kako bi se zaštitila životna sredina od LEAP-a do reciklomata.

Linkovi

Institut za hemiju FB Institut za hemiju - PMF Kragujevac | Facebook
Institut za hemiju Instagram Login • Instagram
PMF Kragujevac FB Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac | Facebook

Snimak predavanju možete videti ovde: www.youtube.com/watch?v=2Y6ultZevNw


Treće predavanje u ciklusu je održano 26. maja 2022 u 14.00 časova:

Dr Veselin Maslak, vanredni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
Mikro i nanoplastika dizajn i sinteza modela

Sala za sednica Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16
Predavanju možete pristupiti i putem interneta preko linka:  https://tinyurl.com/2p98fuhn

Polimerni materijali imaju značajnu primenu u različitim sferama savremenog društva. Koriste se za dobijanje građevinskih materijala, odeće, ambalaže. Ovi materijali nakon upotrebe predstavljaju veliki problem za životnu sredinu. Neadekvatno skladištenje industrijskog i komunalnog otpada je glavni izvor zagađenja u svetu oko nas. Posebno je nerazjašnjen uticaj mikro i nano plastike na živi svet, koji nastaju degradacijom ovih materijala. Dizajn i sinteza oligomera bottom-up strategijom doprineće razumevanju uticaja nanoplastike na živi svet, kao i razvoju analitičkih metoda za njihovo praćenje.

Picture1


Drugo predavanje u ciklusu je održano 24. maja 2022. u 14.00 časova:

Dr Vladimir Mihailović, docent Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu
Bilјke kao značajni resursi bioaktivnih jedinjenja: ekološki i farmakološki značaj

Institut za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, sala A-1-7.

Биљке и људи имају сложен однос који траје још од самог зачетка човечанства. Данас се биљке корисне у исхрани, богат су извор биоактивних једињења у фармацеутској и агроиндустрији и један су од чинилаца здравог животног окружења. У оквиру предавања биће представљени резултати испитивања хемијског састава и потенцијалне примене неких домаћих лековитих биљака, са посебним освртом на значај хемије биљака у савременом свету и потенцијал примене биљака и њихових биоактивних једињења у поступцима који су од интереса за хемију животне средине. https://www.youtube.com/watch?v=J8YJHm7l6ng

 


Pored ciklusa predavanja Sekcija će prirediti i organizovane posete muzejskoj zbirci Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 


 Pratite sajt i društvene mreže SHD-a i institucija koje učestvuju u organizaciji predavanja za više informacija o mestu i terminima narednih predavanja i linkovima za pristup.

 

Poster 2

Preuzmite obaveštenje u. pdf formatu

 

Јубилеј Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ
60 година постојања и успешног рада

Dhbhzzs-logo.pngДепартман за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду у 2022. години слави свој јубилеј – 60 година постојања и успешног рада. Запослени су поносни на успехе током протеклих шест деценија, током којих се Департман континуало развијао и образовао стручњаке из хемије, биохемије и заштите животне средине, стручњаке, високо цењене у нашој земљи и свету, а такође и на научна достигнућа, сарадњу са привредом и промоцију науке и образовања.

Остварења запослених и напредовање Департмана показали су да су испуњене визија и мисија оснивача, да су размишљања о будућности утемељена у прошлости, а да су запослени свесни да је савремена мисија свих, осим образовног дела, такође и научна дипломатија.

Свечана скупштина Друштва

Свечана скупштина Друштва, поводом дана оснивања Друштва - 15. новембар 1897. године по старом календару, одржана је у среду, 7. децембра 2022. у 10.30 у Свечаној сали Српске академије наука и уметности у Београду 

Програм

 • Порука Председника Друштва

 • Радомир Н. Саичић, добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2021:
  Наука и уметност органске синтезе: неколико примера методолошких продора и синтетичких осзварења
 • Из историје Друштва
  Снежана Бојовић: 
  Сима Лозанић, 175 годиона од рођењa

SvecanaSkupstina15

 • Уручивање годишњих награда и признања Друштва


Имена добитника награда и признања Друштва у 2022. години


Одабране фотографије

Све фотографије са Свечане скупштине можете видети ОВДЕ


 

Свечана скупштина Друштва

16. децембар 2021

Поштовани чланови Друштва,

SvecanaSkupstina15Донедавно смо се надали да ће пандемија ослабити и да ћемо се моћи окупити на Свечаној скупштини Друштва. Нажалост, надања се нису остварила, тако да се ни ове године Свечана скупштина неће одржати. Уместо тога, у презентацији  која се налази на дну ове странице, приказане су главне активности Друштва током 2021. године, објављена имена добитника награда и признања Друштва, наведене институције које су помогле рад Друштва и најављене манифестације у 2022. години, у којој ћемо обележити 125 година од оснивања Друштва.

Као и током 2020. године, деловање Друштва се одвијало под отежаним условима, неке активности су отказане или одложене, али су многе манифестације одржане, неке онлајн, а неке уживо. Одржано је Саветовање Српског хемијског друштва, три међународне конференције чији је организатор било Српско хемијско друштво, такмичења ученика основних и средњих школа на свим нивоима, као и већи број предавања у оквиру секција и подружница. Оба часописа излазе редовно, а Journal of the Serbian Chemical Society има највећи фактор утицаја откако излази.

Студенти добитници Годишње награде СХД треба да се јаве канцеларији Друштва путем електронске поште ради договора о преузимању новчаног дела награде. Такође, молимо све добитнике награда и признања који желе да их приме у електронском формату да се јаве канцеларији Друштва електронском поштом, ради договора о њиховом слању.

Руководство Српског хемијског друштва


Имена добитника награда и признања Друштва


 

Уколико не видите презентацију, преузмите pdf верзију кликом ОВДЕ,
или PowerPoint слајд презентацију кликом ОВДЕ.
 

 

 

eurofood chem logo

EuroFoodChem

XXI издање конференције EuroFoodChem, предвиђено да се одржи у септембру 2021. године у Београду, је због пандемије COVID-19 одлажено за септембар 2023. Да би се одржала традиција двогодишњег конгреса, Одељење за хемију хране Европског хемијског друштва (FCD-EuChemS) одлучило је да ове године догађај одржи у виртуелном формату.

Стога, у име Организационог одбора, обавештавамо да ће се  XXI EuroFoodChem конференцији одржати on-line од 22. до 24. новембра 2021. године.

Научни програм ће укључити следеће теме:

 • Састав и аутентичност хране
 • Функционална храна
 • Прерада хране
 • Безбедност хране
 • Кружна економија у производњи хране
 • Здрава и одржива исхрана
 • Будућа храна

Deadline for abstract submission for Oral and Flash Communicationsfor the XXI EuroFoodChem (on-line, 22-24 November 2021) has been extended until 15th October.
Posters can be submitted until 30th October.

Више информација можете пронаћи на: https://xxieurofoodchem.events.chemistry.pt

Вести : : News