subota 26 maj 2018

Свечана скупштина Друштва 2017

Sort gallery by:
View:
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Вера Дондур
Вера Дондур М Е Д А Љ A за трајан и изванредан допринос науци
Александар Ђорђевић
Александар Ђорђевић М Е Д А Љ A за изванредне резултате у настави
Славица Ражић
Славица Ражић почасни члан Друштва
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Ивана Коваћевић
Ивана Коваћевић М Е Д А Љ A за прегалаштво и успех у науци
Владимир Панић
Владимир Панић заслужни члан Друштва
Снежана Гојковић
Снежана Гојковић заслужни члан Друштва
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е KPMG d.o.o. Београд
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е НИС а.д. Нови Сад
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Хемијски факултет Београд
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Браћа Мирчић оптика и сатови, Младеновац
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Снежана Мандић, Ирена Новаковић и Драгица Тривић
Похвалнице
Похвалнице Дамјан Чубраковић, Анамарија Николетић, Андреј Ковачевић и Андреј Кукурузар, учесници 49. међународне хемијске олимпијаде 2017.
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти