četvrtak 24 maj 2018

Свечана скупштина Друштва 2017

Sort gallery by:
View:
Додела награда студентима
Додела награда студентима
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Милош Ђуран
Милош Ђуран добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину: Комплекси платине у хемиотерапији: нови комплекси метала као потенцијални антитуморски агенси
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Награђени студенти
Награђени студенти
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Вера Дондур
Вера Дондур М Е Д А Љ A за трајан и изванредан допринос науци
Милош Ђуран
Милош Ђуран добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину: Комплекси платине у хемиотерапији: нови комплекси метала као потенцијални антитуморски агенси
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Награђени студенти
Награђени студенти
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Милош Ђуран
Милош Ђуран добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину: Комплекси платине у хемиотерапији: нови комплекси метала као потенцијални антитуморски агенси
Милош Ђуран
Милош Ђуран добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину: Комплекси платине у хемиотерапији: нови комплекси метала као потенцијални антитуморски агенси
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е KPMG d.o.o. Београд
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Браћа Мирчић оптика и сатови, Младеновац