subota 26 maj 2018

Свечана скупштина Друштва 2017

Sort gallery by:
View:
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Награђени студенти
Похвалнице
Похвалнице Дамјан Чубраковић, Анамарија Николетић, Андреј Ковачевић и Андреј Кукурузар, учесници 49. међународне хемијске олимпијаде 2017.
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Снежана Мандић, Ирена Новаковић и Драгица Тривић
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Браћа Мирчић оптика и сатови, Младеновац
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Хемијски факултет Београд
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е НИС а.д. Нови Сад
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е KPMG d.o.o. Београд
Снежана Гојковић
Снежана Гојковић заслужни члан Друштва
Владимир Панић
Владимир Панић заслужни члан Друштва
Ивана Коваћевић
Ивана Коваћевић М Е Д А Љ A за прегалаштво и успех у науци
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Славица Ражић
Славица Ражић почасни члан Друштва
Александар Ђорђевић
Александар Ђорђевић М Е Д А Љ A за изванредне резултате у настави
Вера Дондур
Вера Дондур М Е Д А Љ A за трајан и изванредан допринос науци
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Из историје Друштва