Wednesday 8 February 2023

Sekcija za organsku hemiju Srpskog hemijskog društva i
Centar za hemiju IHTM

Vas pozivaju  1. decembra 2021. godine na dva predavanja u 
Velikom hemijskom amfiteatru Hemijskog fakulteta u Beogradu, Studentski trg 12-16

Jeric 
12.15 časova
Dr Ivanka Jerić
šef laboratorije za biomimetičku hemiju i zamenik direktora Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Republika Hrvatska

Multicomponent reactions towards new amino acid scaffolds

Uvodna reč: Dr Bojan Bondžić 


1559852756.3711

13.00 časova
Dr Matija Gredičak
lider grupe za sintetičku organsku hemiju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Republika Hrvatska

Construction of quaternary stereogenic centers in isoindolinones via chiral phosphoric acid catalysis

Uvodna reč: Dr Zdravko Džambaski 

 

Вести : : News