Friday 12 August 2022

Hemijski fakultet, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i
Institut za nuklearne nauke "Vinča" organizuju

Seminar

Zaštita životne sredine - prevencija, monitoring i remedijacija - svetska i naša iskustva

seminar

U dinamičnom rasporedu, sedam vrhunskih istraživača iz oblasti hemije i biotehnologije životne sredine iz Evrope, Indije i Japana će izložiti svoja predavanja pod sledećim naslovima:

      1. Uptake mechanism of persistent organic pollutants by plants and its application to phytoremediation and crop safety (Hideyuki Inui, Japan)

      2. Non-target analysis with high-resolution mass spectrometry for environmental samples (Atsushi Yamamoto, Japan)

      3. Congener specific analysis of PCB in environmental and human sample (Takeshi Nakano, Japan)

      4. Persistent organic pollutants (POPs) in the environment: case studies ( Begoña Jiménez, Spain)

      5. Plastic and microplastic pollution: detection, identification, quantification (Vladimir Nikiforov, Norway)

      6. Ecohydrology and ecohydrological biotechnologies as environmentally friendly remediation approaches for contaminated ecosystems (Magdalena Urbaniak, Czech Republic)

      7. Emission of hazardous organic compounds during informal electronic waste recycling in Indian cities: Atmospheric transport models and human health risk assessment (Paromita Chakraborty, India)

Seminar će se održati
19. novembra na Hemijskom fakultetu u Beogradu
20. novembra u Institutu Vinča
a prema rasporedu datom u prilogu i prikazanom na web stranici projekta: http://helix.chem.bg.ac.rs/zf/. Na web stranici nalaze se i biografije predavača, kao i sažetak svih predavanja. Za seminar u Institutu Vinča, organizovan je prevoz autobusom, 20. Novembra 2018. u 9.00  ispred početne stanice trolejbusa na Studentskom Trgu.

Nakon seminara, na trodnevnoj radionici (21. - 23. novembra), izabrani istraživači i doktoranti detaljno će se obučiti svim segmentima bioremedijacionog procesa od uzorkovanja, hemijskih i mikrobioloških analiza do umnožavanja zimogenog konzorcijuma mikroorganizama i izvođenju bioremedijacione studije na MicroOximax respirometru. Konačno, metabolička aktivnost mikroorganizama i forenzika životne sredine biće ispitivani upotrebom sveobuhvatne 2D gasne hromatografije sa masenim spektrometrom (GCxGC/MS), kao i infracrvene spektroskopije (FTIR). Pozivamo Vas da stimulišete Vaše doktorande da se prijave popunjavanjem upitnika sa donjeg linka. Najmotivisaniji kandidati imaće priliku da na opremi jedinstvenoj u našoj zemlji steknu nova znanja i veštine.

Registracioni formular: https://drive.google.com/open?id=1Ck8VXi1ZL4joL11H5MEir8XR8ty4Gcby

Ovaj Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine u okviru programa Zeleni fond. 


 

latest Running | シューズ

Вести : : News