Saturday 3 December 2022

Sastanak Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine

Dnevni red:

1. Predavanje 
Dr Jelena JankovićInstitut za primenu nuklearne energije - INEP
Siva zona dijagnostike karcinoma štitne žlezde: molekulski markeri kao pomoćni alat

Biografija predavača i izvod rada

2. Predavanje 
Dr Miloš ŠunderićInstitut za primenu nuklearne energije - INEP
Uloga IGF sistema u procesu starenja

Biografija predavača i izvod rada

3. Diskusija

4. Razno

četvrtak, 13. april 2017. godine u 12.00 časova, Amfiteatar 3 Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

bridgemedia | adidas

Вести : : News