Thursday 20 June 2019
 • RSE SEE 7 Split, May 2019
 • 2018 5. децембар
 • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
 • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
 • 2019. 24. и 25. април
 • Актуелни догађаји Current events

Награде и Признања Друштв за 2017. годину

Позвамо чланове Друштва да у складу са ПРАВИЛНИКОМ о наградама и јавним признањимаPDF pdfIcon 219 kB, до 15. октобра 2017. доставе предлоге за награде и признања.

Првим чланом ПРАВИЛНИКА дефинисно је:

"У циљу подстицања креативног научног и стручног рада у областима хемијских и технолошких наука, СХД додељује својим члановима следећа признања: 

 • едаљу за трајан и изванредан допринос науци,
 • Медаљу за прегалаштво и успех у науци,
 • Медаљу за изузетан допринос примени науке у индустрији,
 • Медаљу за изванредне резултате у настави.

Као израз захвалности и признања за уложени труд и постигнуте резултате на реализацији циљева Друштва, за допринос његовом значају и угледу као и популаризацији и развитку хемије и хемијске технологије, СХД додељује својим члановима и следећа јавна признања, проглашавањем за:

 • заслужног члана СХД,
 • почасног члана СХД,
 • почасног члана СХД из иностранства и,
 • почасног председника СХД.

За запажен успех постигнут у току студија СХД додељује годишње награде и специјална признања најбоље дипломираним студентима основних студија хемијских и технолошких наука.

За постигнут успех на такмичењима из хемије ученика основних и средњих школа, у организацији СХД, Друштво награђује ученике који су освојили прва три места, односно прве три награде у свакој од категорија такмичења.

Као посебан вид признања СХД може додељивати повеље, дипломе, захвалнице, похвалнице и плакете појединцима, радним организацијама, институцијама и друштвима у земљи и иностранству.

СХД може предлагати своје чланове за додељивање јавних признања, награда и одликовања за научни и стручни рад, као и за избор у друга научна друштва и институције.

...."

 

Вести : : News