Monday 30 November 2020

Sekcija za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila SHD
On-line sastanak -  utorak 3. novembar 2020. godine u 14:00 časova

Predavanje
Dr Ana Kramar
Primena dielektričnog barijernog pražnjenja u tekstilnoj industriji

Platforma: ZOOM
Link za pristup: https://zoom.us/j/92934956101?pwd=TUdLczU3TDVOUUJtLzErWlpmb3ZzZz09

Meeting ID: 929 3495 6101
Passcode: ThV0ME

Izvod i Biografija predvača

Ukoliko ne vidite Izvod i biografiju prefdavača, pdf verziju možete preuzeti OVDE.

 

 

Sekcija za analitičku hemiju SHD
On-line sastanak -  četvrtak 12. novembar 2020. godine u 11:00 časova

Predavanje
Dr Alves Segundo, University of Porto, Portugal
A glimpse of opportunities and challenges in Analytical Chemistry

Platforma: ZOOM
Link za pristup: https://us02web.zoom.us/j/87969547577?pwd=OGNZMWVobnVQR0hqTkhoL0lHOFNPQT09

Meeting ID: 879 6954 7577
Passcode: 996968

Izvod i Biografija predvača

Ukoliko ne vidite Izvod i biografiju prefdavača, pdf verziju možete preuzeti OVDE.

 

 

Због епидемије корона вируса Српско хемијско друштво је донело следеће одлуке:

 • Годишња изборна скупштина Српског хемијског друштва, која је била предвиђена за крај марта 2020, одлаже се до даљњег.

 • Скуп Априлски дани, заказан за 24. април 2020. година на Хемијском факултету у Београду, одлаже се за јесен.

 • 57. Саветовање СХД заказано за 12. и 13. јун 2020. у Крагујевцу, одлаже се за јесен.

 • Како Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доноси све одлуке о такмичењима из хемије за ученике основних и средњих школа, Српско хемијско друштво ће поступати у складу са тим одлукама.

Српско хемијско друштво ће своје чланове благовремено обавестити о новим терминима одржавања скупова и такмичења

On-line sastanak Elektrohemijske sekcije SHD

Sastanak će biti održan u ponedeljak 26. 10. 2020. preko platforme Google meet sa početkom u 12.00 h.
Pristup sastanku (bez lozinke): https://meet.google.com/iwm-tvwk-dsh

Dnevni red:

 1. Predavanje Bojane Radojković: 
  Mikrostruktura, hrapavost i otpornost na koroziju zavarenog spoja austenitnog nerđajućeg čelika AISI 304L

  Izvod predavanja и biografija predavača

 2. Informacije o ISE Topical Meeting

 

Годишњa седницa Скупштине СХД-ХДВ
четвртак, 27. 02. 2020. године у 15 сати, Плава сала Технолошког факултету у Новом Саду

hdv 

Предлог дневног реда:

 1. Отварање Скупштине

 2. Избор председавајућег и радног председништва

 3. Усвајање записника са претходне Скупштине

 4. Предавање: Проф. др Оливера Стаменковић – Moгућнoсти унaпрeђeњa прoизвoдњe биoдизeлa

 5. Извештај Извршног одбора о раду Друштва за 2019. годину

 6. Извештај о финансијском пословању Друштва за 2019. годину

 7. Извештај Надзорног одбора о раду Друштва у 2019. години

 8. Дискусија о извештајима и њихово усвајање

 9. План рада Друштва за 2020. годину

 10. Финансијски план за 2020. годину

 11. Разно


Записник са Годишње скупштине у фебруару 2019. годину

Апстракт предавања и биографија предавача