Tuesday 9 August 2022

У оквиру инаугурационих предавања нових чланова Научног друштва Србије,
два члана Српског хемијског друштва ће одржати своја предавања у
Малој сали Коларчеве задужбине:

Проф. др Мирјана Кијевчанин
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
GREEN MEETS GREEN - ЗНАЧАЈ ТЕРМОДИНАМИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗЕЛЕНИХ РАСТВАРАЧА И БИОГОРИВА ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ПРИМЕНУ
5. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Развој технолошких процеса у савременим индустријским постројењима условио је значајно повећање потрошње енергената. Са друге стране, на стање животне средине највише утичу управо индустријски и енергетски сектор. Имајући ово у виду, један од трендова је подржавање истраживања везаних за зелене раствараче, као и примену обновљивих извора енергије. Циљ је пронаћи обновљиве, нетоксичне, биоразградиве, еколошки прихватљиве замене за фосилна горива и оптимизовати њихову употребу. У оквиру предавања биће приказана истраживања везана за различите зелене раствараче, као што су на пример јонске течности (које су показале велики потенцијал у апсорпцији CO2 и других GHG емисија из ваздуха или издувних/отпадних гасова), еутектички растварачи (deep eutectic solvents), али и истраживања везана за биогорива (као што су биодизели или терпени) и флуида који се користе за побољшање њихових термодинамичких, транспотрних и термичких својстава.

Проф. др Јелена Бајат
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

ЗАШТИТНЕ ПРЕВЛАКЕ СА ЕФЕКТОМ САМОЗАЛЕЧЕЊА СУПСТРАТА – ФЕНОМЕНИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
12. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Корозија је неповратан процес пропадања материјала и њој подлежу сви материјали, различитим брзинама, а најчешће метали. Многи широко коришћени инхибитори корозије због токсичности и канцерогеног дејства морају да се замене еколошки прихватљивим супстанцама, што је подстакло истраживања широм света и развој нових материјала са високим степеном заштите. Једна од ефикасних супстанци у заштити од корозије је церијум, који се може применити као самостални инхибитор или у разним врстама превлака. Кроз предавање ће бити приказани механизми заштите алуминијума сол-гел превлаком церијум-оксида, као и челика применом композитне превлаке на бази легуре цинка и церијум-оксида добијене електрохемијским таложењем. Да би се расветлио механизам заштите ова два метална супстрата потребно је применити технике велике осетљивости, којима је могуће анализирати феномене који се одигравају на локалном нивоу. 


2022 03 30 09 49 14 959

Вести : : News

 • CoverEV 2022 V87 No7 8 400

  Vol 87 No 7-8 was published

  IF 2021 1.100


  New Accepted Manuscript

  Anticorrosion action of the olive leaf compounds extracted under optimal parameters as determined with experimental design
  Souad Touazi, Mihael Bučko, Radouane Maizia, Samira Sahi, Nadia Zaidi, Laid Makhloufi

  11851 Graphical Abstract 64298 82935 2 20220513

  New OnLine First Article

  Forced degradation studies and structural characterization of related substances of bisoprolol fumarate in finished drug product using LC–UV–MS/MS
  Elena Lazarevska Todevska, Marjan Piponski, Marina Stefova
  11609 Graphical Abstract 65135 83887 15 20220620

   
 • logo
  Четири медаље за наше средњошколце на
  54. Међународној хемијској олимпијади

  Прочитајте комплетну информацију

   
 • On June 30, 2022 new Impact Factors are published

  JSCS has reached the IF 1.100 
  5 year IF 1.175

   
 • 40 godina sekcija lat

  Ciklus predavanja povodom 40 godina Sekcije za zaštitu životne sredine SHD.

  Novo predavanje u ciklusu biće održano je 5. jula 2022. u 14.00 časova
  u Sali za sednice Hemijskog fakultetaUniverziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16:

  Prof. dr Ivana Ivančev-Tumbas, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Monolog jednog hemičara- kako do zdrave i bezbedne vode?
  Predavanje je moguće pratiti onlajn, na adresi: https://tinyurl.com/5x8ymf66

  Spisak svih predavanja i detaljnije informacije o predavanju možete pronaći OVDE

   
   
 • Списак активних чланова Друштва 
  је ажуриран 14. јуна 2022.
  (новог ажурирања у 2022. неће бити)

  Списак чланова са плаћеном чланарином за 2022.
  је ажуриран 14. јуна 2022.
  (ново ажурирање у септембру 2022.)

   
 • Serbia Српски - Periodic Table of Elements and Isotopes

  IUPAC je objavio najnoviju verziju
  PERIODNOG SISTEMA ELEMENATA

  Objavljena je i verzija na srpskom

   
 • logo240

  The 8th Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe will be held in Graz, Austria on 11-15 July 2022. 

  Program konferencije je objavljen: 
  http://www.aseee.eu/index.php/programrse8

  More information...

   
 • Lisabon
  http://www.euchems2022.eu/ 
  Рок за слање радова је 30. март 2022.

   
 • FIp FyfXEAAsMY0
  26th International Symposium on Separation Sciences &
  25th International Symposium for High-Performance Thin-Layer Chromatography

  June 28 - July 1 2022
  Ljubljana, Slovenia

  https://isss2020.si/ & https://hptlc2020.si/

   
 • Чланарине и претплате за 2022. годину су непромењене, молимо све чланове да на време обнове чланарину.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2022 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


   
 • ChemEu

  Na poziv Predsednika EuChemS Florisa Rutjesa, Slavica Ražić (predsednik Sekcije za analitičku hemiju EuChemS) i Péter Szalay (predsednik Sekcije za kompjutersku i teorijsku hemiju EuChemS), napisali su uvodnik za najnoviji broj glasila EuChemS, Chemistry in Europe.
  Članak Challenges towards a sustainable future, možete pročitati na  https://www.euchems.eu/newsletters/chemistry-in-europe-2021-3/

   
   
 • eurofood chem logo

  Конференција XXI EuroFoodChem у Београду одлажена за септембар 2023.

   
 • Green sample prep

  Студијска група и мрежа за припрему узорака EuChemS-DAC

  Члан се постаје лако, а чланство је бесплатно.

  Детањније...

   

   
 • 16th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry
  Ioannina- Greece, June 6-10, 2021
  ОДЛОЖЕНО ЗА 2023.

   

   
  jordan release date | Buy online Sneaker for Men