Sunday 27 November 2022

У оквиру инаугурационих предавања нових чланова Научног друштва Србије,
два члана Српског хемијског друштва ће одржати своја предавања у
Малој сали Коларчеве задужбине:

Проф. др Мирјана Кијевчанин
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
GREEN MEETS GREEN - ЗНАЧАЈ ТЕРМОДИНАМИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗЕЛЕНИХ РАСТВАРАЧА И БИОГОРИВА ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ПРИМЕНУ
5. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Развој технолошких процеса у савременим индустријским постројењима условио је значајно повећање потрошње енергената. Са друге стране, на стање животне средине највише утичу управо индустријски и енергетски сектор. Имајући ово у виду, један од трендова је подржавање истраживања везаних за зелене раствараче, као и примену обновљивих извора енергије. Циљ је пронаћи обновљиве, нетоксичне, биоразградиве, еколошки прихватљиве замене за фосилна горива и оптимизовати њихову употребу. У оквиру предавања биће приказана истраживања везана за различите зелене раствараче, као што су на пример јонске течности (које су показале велики потенцијал у апсорпцији CO2 и других GHG емисија из ваздуха или издувних/отпадних гасова), еутектички растварачи (deep eutectic solvents), али и истраживања везана за биогорива (као што су биодизели или терпени) и флуида који се користе за побољшање њихових термодинамичких, транспотрних и термичких својстава.

Проф. др Јелена Бајат
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

ЗАШТИТНЕ ПРЕВЛАКЕ СА ЕФЕКТОМ САМОЗАЛЕЧЕЊА СУПСТРАТА – ФЕНОМЕНИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
12. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Корозија је неповратан процес пропадања материјала и њој подлежу сви материјали, различитим брзинама, а најчешће метали. Многи широко коришћени инхибитори корозије због токсичности и канцерогеног дејства морају да се замене еколошки прихватљивим супстанцама, што је подстакло истраживања широм света и развој нових материјала са високим степеном заштите. Једна од ефикасних супстанци у заштити од корозије је церијум, који се може применити као самостални инхибитор или у разним врстама превлака. Кроз предавање ће бити приказани механизми заштите алуминијума сол-гел превлаком церијум-оксида, као и челика применом композитне превлаке на бази легуре цинка и церијум-оксида добијене електрохемијским таложењем. Да би се расветлио механизам заштите ова два метална супстрата потребно је применити технике велике осетљивости, којима је могуће анализирати феномене који се одигравају на локалном нивоу. 


2022 03 30 09 49 14 959

Вести : : News