Saturday 13 August 2022

Секција за хемију и технологију макромолекула организује предавање

Др Слободан Јовановић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у Београду  у пензији

ПРОМЕНА СИРОВИНСКЕ БАЗЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ – ИЗАЗОВ 21. ВЕКА

Четвртак, 11. април 2019. године у 14.00 часова, Свечана сала ТМФ-a, Карнегијева 4/III

  

best Running shoes brand | New Releases Nike

Вести : : News