Sunday 27 November 2022

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva i
Elektrohemijska sekcija Društva fizikohemičara Srbije
su organizovale zajednički sastanak sa sledećim dnevnim redom:

1. Predavanje 
DSC 2294 1 287x300Dr Ana Dobrota
docent Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Defekti u grafenu: teorijski osvrt sa aspekta konverzije i skladištenja energije 
Biografija predavača i izvod predavanja

SNIMAK PREDAVANJA DOSTUPAN JE OVDE: https://youtu.be/3cde9H3cHU4

2. Izveštaj o regionalnoj elektrohemijskoj konferenciji RSE-SEE 8
8th Regional Symposium on Electrochemistry for South-East Europe, Grac 11. do 15. juli 2022.

Preuzmite Izveštaj kao pdf file.

3. Izbor predsednika Naučnog i Organizacionog odbora (NO i OO), kao i Lokalnog organizacionog odbora (LOO) skupa RSE-SEE9 koji će se održati u Srbiji 2024.

Tokom održavanja RSE-SEE8 u Gracu domaćinstvo sledećeg simpozijuma 2024. je dodeljeno Elektrohemijskoj sekciji SHD (Srbiji). Da bi organizacija bila dobro pripremljena neophodno je na vreme izabrati predsednika NO i OO, koji ce istovremeno biti i članovi rukovodstava Asocijacije elektrohemičara jugoistočne Evrope (Association of South-East European Electrochemists - ASEEE), i rukovoditi asocijacijom u sledeće dve godine.
Kako je EH sekcija DFH izrazila želju da se priključi ASEEE, na veliko zadovoljstvo EH sekcije SHD, ovaj sastanak je organizovan kao zajednički sastanak dve sekcije, kako bismo kroz dalju saradnju zajedno učestvovali i u organizaciji skupa RSE-SEE9.

Za predsenika Naučnog odbora RSE SEE 9 izabran je Prof. dr Branimir Grgur
Za predsenika Organizacionog odbora RSE SEE 9 izabran je Prof. dr Igor Pašti
Za predsednika Lokalnog organizacionog odbora (LOO) izabrana je dr. Mila Krstajić Pajić, docent
Za članove LOO izabrani su: Zorica Stojanović, Ana Đurić, Jelana Lović, Sanja Stevanović, Aleksandar Dekanski, Ana Dobrota, Milica Vujković, Ivana Perović, Aleksandar Petričević i Jelena Gojgić. Po potrebi LOC će biti dopunjavan novim članovima.

4. Izbor Regionalnog predstavnika u Međunarodnom društvu elektrohemičara (International Society of Electrochemistry - ISE)

Za Regionalnog predstavnika u International Society of Electrochemistry - ISE reizabrana je Prof. dr Jelena Bajat

5. Razno

Sastanak je održan 04. 10. 2022. u Svečanoj sali na III spratu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

 Biografija predavača i izvod predavanja


 

Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila Srpskog hemijskog društva 
organizuje predavanje:

Picture1Doc. dr Brigita Tomšič
Naravoslovnotehniškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani 

Biodegradation of functionalized textiles with protective properties 
Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Darka Marković, Maja Radet

Sreda, 12. oktobar 2022. u 11.00 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta

 Biografija predavača i izvod predavanja


 

Секција за керамику СХД организује предавање:

Марија Егерић, Институт за нуклеарне науке Винча

Примена отпадних љуштура шкољки за сепарацију/стабилизацију одабраних тешких метала из воде и земљишта

Уторак 12. април 2022. у 11.00 часова у свечаној сали ТМФ

Др Егерић је представник Србије у Мрежи младих керамичара Европског керамичког друштва 
https://ecers.org/en/ec/ycn-representative-serbia


ИЗВОД ПРЕДАВАЊА

Marija EgericУбрзани индустријски развој довео је до глобалних проблема исцрпљивања природних ресурса, загађења животне средине, генерисања и акумулације отпада. Љуштуре шкољки, пореклом из прехрамбене индустрије, које се сваке године генеришу у милионима тона, депонују се у приобалним подручјима где негативно утичу на животну средину. Као секундарни извор калцијум-карбоната, овај материјал представља потенцијалну замену за природни кречњак, чија је доступност ограничена. Отпадне љуштуре шкољки имају широку примену у областима као што су: третман воде и земљишта различитог степена загађења, исхрана домаћих животиња, производња гуме, боја, фармацеутских производа. Главни предмет овог истраживања је утврђивање утицаја различитих процесних фактора на могућност примене отпадних љуштура морских шкољки (SW) у сепарацији одабраних тешких метала из водене средине, као и за њихову стабилизацију/имобилизацију у земљишту. Карактеризација овог материјала у смислу минералошког састава (рендгенска дифракциона анализа (XRD)), хемијског састава (оптичка емисиона спектроскопија са индуктивно спрегнутом плазмом (ICP-OES)), и површинских функционалних група (инфрацрвена спектроскопија са Фуријеовом трансформацијом (FTIR)), је показала да је SW богат и чист извор калцијум-карбоната у форми арагонита, са ниским садржајем органске фазе. Реакција уситњених SW са воденим растворима метала је комбинација више процеса који доводе до њиховог уклањања, промене крајње pH-вредности, отпуштања јона Ca2+, као и формирања нових чврстих фаза. Примена отпадних љуштура шкољки за ремедијацију пољопривредног земљишта узоркованог у околини рударско-топионичарског комплекса Бор, утицала је на повећање pH вредности, стабилизацију већине испитиваних метала, као и на смањење њихове биодоступности. 

 

Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању, реформу која би била на корист ученика, али и појединаца и целог друштва.

125SHD godinaФонд часова хемије у средњим школама се континуално смањује, нарочито у средњим стручним школама и на друштвеним смеровима у гимназијама. Такође се смањује број стручних предмета базираних на хемији, које могу да предају хемичари. Као општеобразовни предмет Хемија ученицима треба да пружи знања потребна за свакодневни живот у савременом свету, у којем су окружени хемијским производима. Такође представља основу за стручне предмете и омогућава ученицима наставак школовања. Сходно томе, ученици након завршавања средње стручне школе по плановима и програмима са смањеним фондом часова хемије имају знања из хемије недовољна за компетентно бављење струком, док ученици гимназија имају недовољно познавање хемије за студије на којима се изучава хемија.

У оквиру и на иницијативу СХД је формирана Радна група за реформу наставе хемије. Радну групу чине наставници у основним и средњим школама и на факултетима. Тимови у оквиру Радне групе анализирају планове и програме и предлажу њихове измене. Обједињене анализе и предлоге руководство СХД доставиће на разматрање Националном просветном савету (НПС), чиме ће се покренути иницијатива за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

Позивамо заинтересоване колеге да се укључе у ову активност СХД, те да се сви заједно, у оквиру свог стручног друштва, упустимо у борбу за статус предмета Хемија у школама, али и за статус хемије генерално!

Осим што смо свесни потребе за тим, такође имамо и моралну обавезу, с обзиром на то да Друштво ове године обележава 125. годишњицу од оснивања, а да је један од основних задатака СХД управо промовисање хемије.

Као потврду тога наводимо речи проф. Симе Лозанића, једног од оснивача СХД:

Знање хемијско нужно је сваком човеку јер свакога тренутка у животу нашем
на хемијске појаве наилазимо, па ће нам без знања хемијског остати мистериозне; 
и сам живот наш друго није до продукт неких физичких и хемијских појава, 
па и тога ради, да бисмо свеснији били свога живота, нужно нам је знање хемијско.

 

Сузана Јовановић-Шанта,
потпредседник СХД и координатор Радне групе за реформу наставе хемије

Погледајте како медији прате иницијативу Друштва:

NOVOSTI, 29. 8. 2022. 
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1149218/srpsko-hemijsko-drustvo-reformisati-nastvu-hemije

Jutarnji program RTS, 5. 9. 2022. 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AX2Cnvnu57s&feature=share

Blic, 17. 10. 2022. 
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-osnovnim-i-srednjim-skolama-pokrenuta-inicijativa-za-reformu-nastave-hemije/4xshtmz

Jutarnji program RTV, 25.10. 2022. 
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/10/25/FE437BD1-80BA-437E-B189-F729461E4303

K1, 31. 10. 2022, Prof. dr Dragica Trivić: Zašto je hemija važna? 
https://www.youtube.com/watch?v=EuJe0QEBPyg

ВИШЕ ЧАСОВА ХЕМИЈЕ: Иницијатива Српског хемијског друштва, Новости, 27. 10. 2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1167145/vise-casova-hemije-inicijativa-srpskog-hemijskog-drustva

Hemija polako nestaje iz škola, hemičari reagovali - Potrebna reforma nastave hemije, Nova ekonomija, 27. 10. 2022.

Borba za opstanak predmeta Hemija u douniverzitetskom obrazovanju Srbije , Energija Balkana, 28. 10. 2022.
https://energijabalkana.net/borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Borba za opstanak hemije u douniverzitetskom obrazovanju, ATA Stars Redakcija, 28. 10. 2022.
https://www.atastars.rs/vesti-ostalo/u-trendu/326249-borba-za-opstanak-hemije-u-douniverzitetskom-obrazovanju/

Jutarnji program RTS, Prof. dr Dušan Sladić, predsednik SHD, 2. 11. 2022., 
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/11/02/36141364-632A-4751-A00F-ECE78C6C3324

KCN Matine - Prof. dr Goran Roglić, dekan Hemijskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, 5. 11. 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=pO5HwEgJF3o

Mozaik, RTV Kragujevac, Prof. dr Jovana Bogojesk, 23 .11. 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=66aKAGzqK74&ab_channel=RTVKragujevac

Korak ka nauci Radio Beograd 1, Prof. dr Dragica Trivić, Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta, Prof. Vesna M. Mitrović, 25.11.2022.
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

Paleta (rumunski) RTV, Renata Besu Petrović i Suzana Jovanović-Šanta, 25.11.2022
https://media.rtv.rs/sr_ci/paleta-rumunski/78771

Српска хемијска олимпијада
Додела Награда

image0image1

image3

image2

image4

image5

image6

image7

image8

image10

image11

image12

Giftofvision - Sneakers search engine | New Balance 327 Moonbeam Leopard , Where To Buy , undefined , Spartanova

Вести : : News