Wednesday 8 February 2023

Sekcije za keramiku SHD
organizuje sastanak na kojem će biti održana dva predavanja

Sanja Kuzman

 

 

Dr Sanja Kuzman, viši naučni saradnik
Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku Instituta za nuklearne nauke Vinča
Ca6Ba(PO4)4O dopiran Mn5+ i njegova primena u luminescentnoj termometriji

 

Mina Medic

 

 

Dr Mina Medić, viši naučni saradnik
Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku Instituta za nuklearne nauke Vinča
Luminescentna svojstva Li4Ti5O12 dopiranog jonima mangana


Sreda, 14. decembar 2022. godine u 12.00 h u Svečanoj sali TMF, Karnegijeva 4/III

 

Вести : : News