ISE rgb 100

71. ISE Anual Meeting, Beograd 2020.

U maju 2015. godine Beograd i elektrohemičari Srbije, članovi ISE i Elektrohemijske sekcije SHD, dobili su domaćinstvo 71. godišnjeg sastanka Međunarodnog elektrohemijskoig društva (International Society of Electrochemistry - ISE). Sastanka će biti održan od 30. avgusta do 4. septemmbra 2020. u Sava centru u Beogradu. 

Kao predstavnici domaćina, u Organizacioni odbor Sastanka imenovani su: 

Aleksandar Dekanski, regionalni predstavnik ISE za Srbiju
IHTM, Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu

Jelena Bajat
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nevenka Elezović
Insitut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Valéria Guzsvány
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Aleksandar Bojić
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 
Informacija na Internet stranici ISE
Intervju A. Dekanki povodom dobijanja domaćinstva