četvrtak 24 maj 2018
  • 55. саветовање СХД 55th Meeting of SCS
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечанa скупштинa СХД 6. децембар 2017.
  • Актуелни догађаји Current events

ISE rgb 100

71. ISE Anual Meeting, Beograd 2020.

U maju 2015. godine Beograd i elektrohemičari Srbije, članovi ISE i Elektrohemijske sekcije SHD, dobili su domaćinstvo 71. godišnjeg sastanka Međunarodnog elektrohemijskoig društva (International Society of Electrochemistry - ISE). Sastanka će biti održan od 30. avgusta do 4. septemmbra 2020. u Sava centru u Beogradu. 

Kao predstavnici domaćina, u Organizacioni odbor Sastanka imenovani su: 

Aleksandar Dekanski, regionalni predstavnik ISE za Srbiju
IHTM, Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu

Jelena Bajat
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nevenka Elezović
Insitut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Valéria Guzsvány
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Aleksandar Bojić
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 

Вести : : News