Sunday 27 November 2022

Sekcije za organsku hemiju, Srpsko hemijsko društvo - Hemijsko društvo Vojvodine organizuje

PREDAVANJE

dr Niko Radulović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Između organske sinteze i analize: novi prirodni proizvodi iz etarskih ulja, njihovi derivati i analozi kao biološki aktivni agens

Petak 14. 12. 2018. u 12.30 h,  Predavaonica 1/II, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3

Kratak izvod predavanja i biografija predavača

best Running shoes | Ανδρικά Nike

Вести : : News