Monday 25 January 2021

Godišnja izborna skupština Srpskog hemijskog društva

je održana 5. novembra 2020. godine u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Karnegijeva 4, sa početkom u 15.00 časova.

DNEVNI RED:

  1. Izbor potpredsednika i dva sekretara Društva
  2. Razno

 Za nove članove Rukovodstva Društva izabrane su:

Potpredsednik
Melina Kalagasidis Krušić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Sekretari
Maja Radetić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Jelena Trifković, vanredni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Вести : : News