Osma konferencija mladih hemičara Srbije
8th Conference of the Young Chemists of Serbia, Belgrade

Beograd,  29. oktobar 2022.  

Sedma konferencija mladih hemičara Srbije
7th Conference of the Young Chemists of Serbia, Belgrade
Beograd,  2. novembar 2019.  

Šesta konferencija mladih hemičara Srbije
6th Conference of the Young Chemists of Serbia
, Belgrade
Beograd,  7. oktobar 2018.  

Пета конференција младих хемичара Србије
Fifth Conference of Young Chemists of Serbia
Belgrade, Septrember 29-30, 2017

Четврта конференција младих хемичара Србије
Fourth Conference of Young Chemists of Serbia
Belgrade, November 5, 2016
ФОТО АЛБУМ / PHOTOS

Трећа конференција младих хемичара Србије
Third Conference of Young Chemists of Serbia
Belgrade, October 24, 2015
ФОТО АЛБУМ / PHOTOS

Друга конференција младих хемичара Србије
Second Conference of Young Chemists of Serbia
Niš, June 6-7, 2014

У оквиру 51. светованјња СХД : : within 51st Meeting of SCS

Прва конференција младих хемичара Србије
Frst Conference of Young Chemists of Serbia
Belgrade, October 19-20, 2012