Wednesday 8 February 2023

Свечана скупштина Друштва - 7. децембар 2022 - ФОТО галерија

Годишња изборна скупштина Друштва - 8. април 2022.

Свечана скупштина Друштва - 16. децембар 2021

Годишња изборна скупштина Друштва - 16. јун 2021.

Скупштина Друштва, усвајање Статута Друштва-  26. фебруар 2021.

Свечана скупштина Друштва - 21. децембра 2020.

Годишњa седницa Скупштине СХД-ХДВ - 27. фебруара 2020.

Свечана скупштина Друштва - 5. децембра 2019. - ФОТО галерија

Годишња изборна скупштина СХД,  28. марта 2019. године

Изборнa седницa Скупштине СХД-ХДВ - 25. фебруара 2019.

Свечана скупштина Друштва - 5. децембра 2018. -  ФОТО галерија

Годишња изборна скупштина СХД,  среда, 28. март 2018. године

Годишњa седницa Скупштине СХД-ХДВ26. фебруар 2018.

Свечана скупштина Друштва - 6. децембра 2017. -  ФОТО галерија

Годишња изборна скупштина Друштва - 10. март 2017.

Свечана скупштина Друштва - 7. децембра 2016. -  ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 3. децембра 2015. -  ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 3. децембра 2014. - ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 04. децембра 2013. -  ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 12. децембра 2012. -  ФОТО галерија

Свечана и изборна скупштина Друштва - 14. децембра 2011. -  ФОТО галерија

Свечана и изборна скупштина Друштва - 03. децембра 2010. -  ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва -  08. децембар 2009. – ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 10. децембар 2008. – ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 06. децембар 2007. - ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 14. децембар 2006. - ФОТО галерија

Свечана скупштина Друштва - 29. новембар 2005. - ФОТО галерија

ИЗЛОЖБА ЛАБОРАТОРИЈА ВЕЛИКАНА - Наслеђе српске хемије – Фотографије  

 

best Running shoes | nike air terra kimbia blue book list series UK: Sneaker Releases, Style Guides & Beauty News

Вести : : News