Thursday 20 June 2019
  • 56. savetovanje SHD
  • Niš 7-8. jun 2019.
  • 56th SCS Meeting
  • Niš 7-8 jun 2019
  • 56. savetovanje SHD

 

56. САВЕТОВАЊЕ
СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

Ректорат Универзитета у Нишу, 7. и 8. јуна 2019.

Педесет шесто Саветовање Српског хемијског друштва ће се ове године одржати у Нишу, у згради Ректората Универзитета. Као и сваке године учесници из земље и региона ће бити у прилици да презентују и дискутују резултате својих нових истраживања из области хемије, хемијске технологије и металургије. Научни програм ће се одвијати кроз:

  • Пленарна предавања 

Cornelia MEINERT
University Nice Sophia Antipolis, France

Photochemical synthesis, chirality and detection of the building blocks of life

Cornelia Meinert kleinerResearch Interests
Analysis of complex samples: amino acids, environmental samples, Enantioselective separation of amino acids using two-dimensional gas chromatography (GCxGC), Origin of biomolecular asymmetry

Nicolas BALDOVINI
University Nice Sophia Antipolis, France

Analytical studies of fragrant raw materials. A quest for their odor active constituents

596829800 1280x720Research Interests
Application of organic synthesis in the analysis of essential oils, Odor-active constituents, Structure-odor relationships, Phytochemistry, Organic chemistry
  • Предавања по позиву

 

Зорана ФЕРЈАНЧИЋ
Хемијски факултет, Београд
Примена тактичке комбинације органокатализоване алдолне реакције и редуктивног аминовања у синтези иминошећера значајних за медицину

CFZ Synform Bihelovic Ferjanci Alstoscholarisine A LitCovОбласти научног интересовања
Органска хемија, органске синтезе, хемија природних производа и биолошки активних једињења

Марија ГЕНЧИЋ
Департман за хемију, ПМФ, Ниш

Лековито биље – непресушни извор нових биолошки активиних природних производа

ClipОбласти научног интересовања
Изоловање, синтеза и биолошка активност једињења из биљака, идентифијација нових природних производа, фитохемија

Александар ДЕКАНСКИ
ИХТМ - Центар за електрохемију, Београд

150 година Периодног система елемената

A DОбласти научног интересовања
Конверзија и складиштење енергије, суперкондензатори, композитни материјали, унапређење процеса рецензирања научних радова

Наталија ПОЛОВИЋ
Хемијски факултет, Београд

Амилоиди: биохемија, биотехнологија и медицина
68Области научног интересовања
Идентификовање, изоловање, клонирање и карактеризација антибактериских протеина, биофизика протеина, денатурација протеина, увијање протеина и РНК, протеин- и РНК-лиганд интеракције

Јасмина НИКОДИНОВИЋ-РУНИЋ
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство и Иновациони центар Хемијског факултета, Београд

Смрт антибиотика: Да ли земљишни микроорганизми још увек могу несто да понуде?

jasmina nikodinovic runicОбласти научног интересовања
Бактеријске ферментације, побољшање бактеријских сојева, биокатализатори, еволуција протеина, биотрансформације, биополимери, полихидроксиалканоати, биопигменти, антигљивична и антитуморска једињења

Матија ЗЛАТАР
ИХТМ - Центар за хемију, Београд
Каква је природа везивања BF4-, NO3- и ClO4- за комплексе Cu(II) са Жираровим Т хидразидом? Када могу настати бинуклеарни комплекси?

matija zlatarОбласти научног интересовања
Рачунарска хемија, молекулско моделовање - Теорија функционала густине, магнетне особине комплекса, магнетна анизотропија, Jahn-Teller-ов и ефекти вибронске спреге, хемијска веза, координациона хемија
  • Усмена и 

  • Постерска саопштења

Посебан жири ће на основу оригиналности, квалитета експерименталних резултата, као и јасноће презентације одабрати три постерска саопштења којима ће бити додељена IUPAC награда.


 

image001

Саветовање je помоглo

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

nis

 
 

И ове године саопштења је могуће пријавити подношењем Кратких извода радова или Радова у целини (минимално 4 странице). Једини штампани материјал Саветовања биће ПРОГРАМ, док ће остале публикације бити објављене у електронском облику и доступне само на Интернету (непосредно пре, током и након одржавања скупа).
Поред тога, Програм, Кратки изводи радова, Радови у целини, као и биографије пленарних предавача и предавача по позиву ће пре и током Саветовања бити доступне и преко апликације за мобилне телефоне, таблете и рачунаре. Инструкције за преузимање апликације и приступ публикацијама Саветовања биће благовремено достављене свим учесницима.


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПОСТЕРА

Максималне димензије постера - 80 × 100 cmМолимо Вас да користите величину фонта која ће омогућити читање садржаја са растојања од 1,0 до 1,5 m. (Препоручена је минимална величина од 18 ptПрепоручујемо да наслов постера буде исписан и на српском и на енглеском језику, без обзира на језик којим је исписан његов садржај.

Језик: Званични језици скупа ће бити српски и енглески.

ПРОГРАМ и остали материјали Саветовања биће при регистрацији подељени учесницима који су платили котизацију.

Рокови: 

Пријављивање радова
13. мај 2019. у 15.00 часова

Обавештење о прихватању радова 
20. мај 2019.

Прелиминарни Програм Саветовања
23. мај  2019.

Уплата котизације
која обезбеђује штампање рада
31. мај 2019. 

Koначни Програм саветовања: 
3. јуни 2019.

 

Котизација за учеснике укључује: Материјал Саветовања, присуство свим догађајима током саветовања, одлазак на излет и присуство свим социјалним догађајима.

Котизација за пратеће особе укључује: Присуство свим догађајима током саветовања, одлазак на излет и присуство свим социјалним догађајима.


Смештај

За смештај у Нишу током трајања Саветовања погледајте следеће странице: 
http://visitnis.com/ponuda/gde-odsesti/
https://www.booking.com/city/rs/nis-rs.sr.html 


Научни одбор 

Председник
Душан Сладић

Чланови:
Весна Мишковић-Станковић
Нико Радуловић
Гордана Стојановић
Снежана Тошић
Александра Павловић
Александра Зарубица
Татјана Анђелковић
Милош Ђуран
Љиљана Јовановић
Марија Сакач
Јанош Чанади
Велимир Попсавин
Мирјана Попсавин
Катарина Анђелковић 
Драгица Тривић
Маја Груден Павловић
Тања Ћирковић Величковић
Маја Радетић

Организациони одбор 

Председник
Нико Радуловић

Чланови:
Александар Декански
Данијела Костић
Драган Ђорђевић
Емилија Пецев Маринковић
Марија Генчић
Ана Милтојевић
Милан Стојковић
Милан Нешић
Милица Николић
Марко Младеновић
Драган Златковић
Миљана Ђорђевић
Милена Живковић
Соња Филиповић
Милица Стевановић
Јелена Аксић