Saturday 3 December 2022

Sastanak Elektrohemijske sekcije SHD sa predavanjem:

Dr Ivana Perović, naučni saradnik INN Vinča
Postupak primene jonskih aktivatora na bazi d-metala na energetsku efikasnost procesa dobijanja vodonika alkalnom elektrolizom

Ponedeljak 5. jula u 13.00 h preko platforme Google Meet

Sastanku možete pristupiti preko sledećeg linka:
https://meet.google.com/nfm-sstt-wti


 Kratka biografija predavača sa izvodom predavanja

Ukoliko ne vidite Izvod i biografiju predavača, pdf verziju možete preuzeti OVDE

 

Sportswear Design | UK Trainer News & Releases

Вести : : News