Saturday 3 December 2022

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva i
Elektrohemijska sekcija Društva fizikohemičara Srbije
su organizovale zajednički sastanak sa sledećim dnevnim redom:

1. Predavanje 
DSC 2294 1 287x300Dr Ana Dobrota
docent Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Defekti u grafenu: teorijski osvrt sa aspekta konverzije i skladištenja energije 
Biografija predavača i izvod predavanja

SNIMAK PREDAVANJA DOSTUPAN JE OVDE: https://youtu.be/3cde9H3cHU4

2. Izveštaj o regionalnoj elektrohemijskoj konferenciji RSE-SEE 8
8th Regional Symposium on Electrochemistry for South-East Europe, Grac 11. do 15. juli 2022.

Preuzmite Izveštaj kao pdf file.

3. Izbor predsednika Naučnog i Organizacionog odbora (NO i OO), kao i Lokalnog organizacionog odbora (LOO) skupa RSE-SEE9 koji će se održati u Srbiji 2024.

Tokom održavanja RSE-SEE8 u Gracu domaćinstvo sledećeg simpozijuma 2024. je dodeljeno Elektrohemijskoj sekciji SHD (Srbiji). Da bi organizacija bila dobro pripremljena neophodno je na vreme izabrati predsednika NO i OO, koji ce istovremeno biti i članovi rukovodstava Asocijacije elektrohemičara jugoistočne Evrope (Association of South-East European Electrochemists - ASEEE), i rukovoditi asocijacijom u sledeće dve godine.
Kako je EH sekcija DFH izrazila želju da se priključi ASEEE, na veliko zadovoljstvo EH sekcije SHD, ovaj sastanak je organizovan kao zajednički sastanak dve sekcije, kako bismo kroz dalju saradnju zajedno učestvovali i u organizaciji skupa RSE-SEE9.

Za predsenika Naučnog odbora RSE SEE 9 izabran je Prof. dr Branimir Grgur
Za predsenika Organizacionog odbora RSE SEE 9 izabran je Prof. dr Igor Pašti
Za predsednika Lokalnog organizacionog odbora (LOO) izabrana je dr. Mila Krstajić Pajić, docent
Za članove LOO izabrani su: Zorica Stojanović, Ana Đurić, Jelana Lović, Sanja Stevanović, Aleksandar Dekanski, Ana Dobrota, Milica Vujković, Ivana Perović, Aleksandar Petričević i Jelena Gojgić. Po potrebi LOC će biti dopunjavan novim članovima.

4. Izbor Regionalnog predstavnika u Međunarodnom društvu elektrohemičara (International Society of Electrochemistry - ISE)

Za Regionalnog predstavnika u International Society of Electrochemistry - ISE reizabrana je Prof. dr Jelena Bajat

5. Razno

Sastanak je održan 04. 10. 2022. u Svečanoj sali na III spratu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

 Biografija predavača i izvod predavanja


 

Вести : : News