Sunday 27 November 2022

Денис Сачер, Факултет кемијског инжењерства и технологије, Свеучилиште у Загребу
Суперкондензатори засновани на графен/псеудокапацитивним материјалима
Четвртак 15. децембар 2016. у 13.30 часова; ИХТМ, Његошева 12, сала у поткровљу

 

Сажетак предавања

U današnje vrijeme potreba za racionalnim korištenjem električne energije postaje sve značajnija pa tako uređaji za pohranu i pretvorbu energije privlače veliku pažnju. Navedenim uređajima pripadaju i superkondenzatori čija je glavna odlika velika gustoća snage koju mogu isporučiti u odnosu na ostale elektrokemijske spremnike i pretvornike energije kao što su galvanski i gorivni članci. Nedostatak ovih uređaja je mala količina energije koja se može uskladištiti pa se stoga pokušavaju razviti aktivnih materijala s poboljšanim svojstvima za skladištenje energije. Prema načinu skladištenja naboja u superkondenzatoru postoje dvije osnovne grupe aktivnih materijala. U prvu grupu spadaju materijali na bazi ugljika (aktivni ugljik, ugljikove nanocijevi, grafen) u kojima se naboj skladišti nabijanjem i izbijanjem elektrokemijskog dvosloja, a maksimalni specifični kapaciteti koji se postižu iznose oko 200 F g-1. Drugu grupu čine tzv. redoks-aktivni materijali (oksidi prijelaznih metala poput RuO2, MnO2, V2O5, IrO2, NiO, SnO2 te vodljivi polimeri poput polianilina, politiofena, polipirola i poli(etilendioksitiofena)) kod kojih se odvijaju redoks reakcije praćene interkalacijom/deinterkalacijom iona pri čemu ne dolazi do promjena u samoj strukturi zbog čega se mogu postići velike brzine reakcije. Kod ovih materijala postižu se vrijednosti specifičnih kapaciteta do 700 F g-1. Njihovo elektrokemijsko ponašanje slično je ponašanju sustava kod kojih dolazi do nabijanja/izbijanja elektrokemijskog dvosloja, pa se za ove materijale može reći da posjeduju pseudokapacitivna svojstva.

U novije vrijeme veliku pažnju privlače kompoziti grafena i pseudokapacitivnih materijala. Grafen je pogodan kao dodatak aktivnim materijalima zbog izrazito velike električne provodnosti i velike specifičnu površine. Stoga se očekuje da će njegova prisutnost rezultirati poboljšanom električnom i ionskom provodnošću pseudokapacitivnih materijala i povećanjem ukupne vrijednosti specifičnog kapaciteta. Osim toga, prisustvo grafena može poboljšati stabilnost materijala te produljiti njihov radni vijek. 

 

Bиографија предавача

Denis Sačer, mag. ing. cheming.

Personal information
Date and place of birth: 10 June 1990, Koprivnica, Croatia
Citizenship: Croatian
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education
2014-today: PhD student in Doctoral course in Chemical Engineering and Applied Chemistry, University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology
2009-2014: Master of science in Chemical Engineering, University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology

Work experience
2015-today: Research assistant, January, University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Department of electrochemistry

 Denis Sačer is research assistant at the Department of Electrochemistry. He is involved in Croatian national project ˝High power-high energy electrochemical supercapacitor for hybrid electric vehicles˝. He was involved in laboratory excersises for different courses: Conductive polymers, Electrochemical converters and Energy storage tanks, Organic electrochemical synthesis, Metal materials, Corrosion and protection.

The fields of scientific activities of Denis Sačer includes:
Preparation of active materials based on carbon for electrochemical energy power sources that includes:

  • Preparation of graphene oxide and graphene by chemical and electrochemical methods.
  • Preparation and characterisation of pseudocapacitive properties of composite materials based on carbon materials (activated carbon, carbon nanotubes, graphene), metal oxides (MnO2, SnO2) and conductive polymers (polyaniline, poly(ortho-phenylenediamine).  

Characterisation of active materials by using cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy and quartz crystal nanobalance.
He published 1  scientific paper in Current Contents journal, 1 scientific papers in SCI journal, 1 papers in proceedings. He participated in 6 national and 1 international conferences and he is involved in 1 national project and 1 bilateral project. 

Authentic Nike Sneakers | Releases Nike Shoes

Вести : : News