Saturday 25 January 2020
  • 2019 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

СТАТУТ Друштва, PDF pdfIcon 10,34 MB

ПРАВИЛНИК о раду Клуба  младих хемичара Србије, PDF pdfIcon 180 kB

ПРАВИЛНИК о раду секција СХД  PDF pdfIcon 133 kB

ПРАВИЛНИК о наградама и јавним признањима, PDF pdfIcon 219 kB

ПРАВИЛНИК о раду подружница СХД PDF pdfIcon 250 kB

Награде и признања Друштва у 2017.

Награде и признања Друштва у 2016.

Награде и признања Друштва у 2015.

Награде и признања Друштва у 2014.

Награде и признања Друштва у 2013.

Награде и признања Друштва у 2012.

Награде и признања Друштва у 2011.

Награде и признања Друштва у 2010.

Награде и признања Друштва у 2009.

Награде и признања Друштва у 2008.

Награде и признања Друштва у 2007.

Вести : : News