utorak 16 oktobar 2018
  • 6KMHS 27. oktobar 2018.
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2018 26. и 27. април
  • Свечанa скупштинa СХД 6. децембар 2017.
  • Актуелни догађаји Current events

СТАТУТ Друштва, PDF pdfIcon 10,34 MB

ПРАВИЛНИК о раду Клуба  младих хемичара Србије, PDF pdfIcon 180 kB

ПРАВИЛНИК о раду секција СХД  PDF pdfIcon 133 kB

ПРАВИЛНИК о наградама и јавним признањима, PDF pdfIcon 219 kB

ПРАВИЛНИК о раду подружница СХД PDF pdfIcon 250 kB

Награде и признања Друштва у 2017.

Награде и признања Друштва у 2016.

Награде и признања Друштва у 2015.

Награде и признања Друштва у 2014.

Награде и признања Друштва у 2013.

Награде и признања Друштва у 2012.

Награде и признања Друштва у 2011.

Награде и признања Друштва у 2010.

Награде и признања Друштва у 2009.

Награде и признања Друштва у 2008.

Награде и признања Друштва у 2007.

Вести : : News